Reading mode

Що таке HTTP клієнт?

В клієнт-серверній моделі Сервер приймає запити і відправляє відповіді, Клієнт відправляє запити і приймає відповіді.
client-server

Взагалі, Клієнт – це програма, бібліотека або програмний метод, який:

 1. Відсилає запити з певною інформацією на сервер
 2. Отримує повідомлення з відповідями від сервера

Клієнт може бути описаний, як високорівневою багатофункціональною бібліотекою, так і фрагментом кода з двома методами (відіслати запит, отримати відповідь)

Розумно обраний Клієнт грає вирішальну роль в продуктивності додатків, які використовують зовнішній API або мають справу з великою кількістю запитів.
Як правило кожна мовна платформа має вбудовані інструменти для виконання роботи клієнта.

Навіщо потрібен HTTP клієнт?

На сьогодні існують стандарти побудови HTTP запитів в клієнт-серверній моделі. Таким чином різні веб-системи спілкуються одна з одною. Як зрозуміло з RFC документації, є багато правил, інформації про те, що таке HTTP і як використовувати цей протокол. Зазвичай у рядового розробника немає часу на вивчення цього всього. До того ж, це не завжди варто робити.

Клієнт розроблено так, щоб відповідати стандартам протокола, з яким він працює, і архітектурі використання цього протокола (наприклад REST). В даному випадку HTTP і HTTPS.

Клієнт дозволяє спростити роботу з відправленням і отриманням даних, оскільки:

 • він враховує специфікацію протокола передачі даних
 • він оптимізований на низькому рівні і зручний для використання на високому рівні
 • розробник не повинен знати, як працює протокол

Методи HTTP запитів

HTTP запити широко використовуються в роботі з зовнішніми базами даних за допомогою API. Щоб спростити роботу з API, запити розділили по певним методам:

 • GET – щоб передавати інформацію в url (https://[site url][parameters]) і отпримувати публічні дані
 • POST – для передачі приватної інформації
 • DELETE – для запиту на видалення чогось в базі даних
 • PUT – для запиту на оновлення чогось в базі даних
 • та інші

Приклади HTTP клієнта

webapplication

.NET C# HTTP Клієнт

Простір імен System.Net.Http надає багато класів для роботи з вебом. HttpClient це сучасний і швидкий HTTP .Net клієнт.

...
  using System.Net.Http; //додавання простору імен HTTP
...
  HttpClient _client=new HttpClient();

  string url="http://www.brainbeast.best"; //деякий url

  string resp = await _client.GetStringAsync(url); //GET запит, resp буде містити html код веб-сторінки
...
Javascript HTTP Клієнт

В веб-версії JS є об’єкт XMLHttpRequest, який може відправляти і приймати http запити, налаштовувати метод запиту і працювати в асинхронному режимі.

...
  function PostRequest() {
  var xhttp = new XMLHttpRequest();
  xhttp.onreadystatechange = function () {
    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
      
     var resp=this.responseText; //повідомлення відповіді

    }
  };
  
  xhttp.open("POST", "http://someurl", true); //встановлення метода, url, асинхронного режиму (true/false)
  xhttp.send("private data"); //private data to send
}
...
PHP HTTP Клієнт

За допомогою cURL сервера з встановленим PHP можуть відправляти запити. cURL – це не єдинний варіант.

...
  $crl = curl_init();

  curl_setopt($crl, CURLOPT_URL,"https://some_url");

  curl_setopt($crl, CURLOPT_POST, 1);

  curl_setopt($crl, CURLOPT_POSTFIELDS,"private post data");

  curl_setopt($crl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

  $resp = curl_exec($crl);

  curl_close ($crl);

  echo $resp;
...

Як завантажити зображення HTTP клієнтом на C#?

...
  HttpClient _client=new HttpClient();
  byte[] buffer = null;
  try
  {    
   HttpResponseMessage task = await _client.GetAsync("https://www.brainbeast.best/wp-content/uploads/2020/05/client-server.jpg");
   Stream task2 = await task.Content.ReadAsStreamAsync();
   using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
   {
    await task2.CopyToAsync(microsoft)
 
;
    buffer = ms.ToArray();
   }
   File.WriteAllBytes("C:/client-server.jpg", buffer); //шлях збереження зображення та його байти 
  }
  catch
  {

  }
...

Як встановити час очікування підключення в C# HTTP Client?

...
  HttpClient _client=new HttpClient();
  _client.Timeout = TimeSpan.FromSeconds(300);
...

Як додати header в HTTP запит на C#?

...
  HttpClient _client=new HttpClient();
  client.DefaultRequestHeaders.Add("Some header", "some value");
...

Як зробити POST запит і відправити JSON на C#?

Перший варіант – це встановити Microsoft.AspNet.WebApi.Client з Nuget.

...
class Person
{
  public string Name {get;set;}
  public string Surname {get;set;}
}
...
  Person person=new Person {Name ="Andy", Surname="Smith"}; //можно відправити экземпляр будь-якого класа, де є публічні поля

  HttpClient _client=new HttpClient();

  var response = await client.PostAsJsonAsync("http://endpoint", person);

  var resptext = await response.Content.ReadAsStringAsync();
...

Другий варіант:

...
  HttpClient _client=new HttpClient();

  var values = new Dictionary
   {
    { "username", "andy" },
    { "password", "12345678" }
   };

  var content = new FormUrlEncodedContent(values);

  var response = await _client.PostAsync($"https://some endpoint", content);

  var responseString = await response.Content.ReadAsStringAsync();
...
Share this Post