Reading mode

Доступ до вихідного коду відкрито з нашого репозиторію. Завантажити окремий додаток можна звідси.

Що таке Sitemap?

sitemap
Sitemap – це набір посиланнь на сторінки сайту. Власник сайту повинен додати найважливіші сторінки з додатковою інформацією (коефіцієнт пріоритету, дата зміни, частота змін) до Sitemap. Як зазначено у описі протоколу Sitemap:

Використання Sitemap протоколу не гарантує, що сторінки сайту будуть проіндексовані та використані пошуковими системами, але дає натяки веб-краулерам для задовільної роботи зі сторінками.

Як створити sitemap?

Щоб створити сайтмап, є наступні варіанти:

 • Додати посилання до xml документу вручну
 • Додати посилання до xml документу рекурсивно з допомогою веб-клієнта і html парсера
 • використати плагін чи створити ендпоінт, що повертає xml документ (на різних веб-платформах по-різному)

Наостанок треба утвердити sitemap у пошуковій консолі. Інакше пошукові системи не зареєструють його.

Додаток для створення сайтмапу у форматі xml на .Net Core C#

Доданок дає можливість створити сайтмап для сайту з необмеженою кількістю сторінок.

Додаток відвідує посилання у порядку їх відображення на сторінці. Тому, якщо певне посилання відсутнє на всіх сторінках сайту, то певна сторінка не буде додана до сайтмапу.

Структура генератору сайтмапу

Весь вихідний код зберігається у нашому репозиторію. Тут наведено спрощений варіант.
У додатку дві головних функціональних частини:

Менеджер краулінгу
 1. перейти на головну сторінку, отримати посилання з html коду
 2. зберегти відвідане посилання, збереги отримані посилання (окрім відвіданих)
 3. перейти на кожне збережене посилання, отримати посилання з html коду
 4. зберегти відвідане посилання, зберегти отримані посилання (окрім відвіданих)
 5. продовжувати цикл поки виключення відвіданих з отриманих не дорівнюватиме пустому списку
...
  List new_urls = new List();
  List visited = new List();
...
  new_urls.Add(BaseUrl); //перше посилання
  do
  {
   List hrefs=new List();
   foreach (var url in new_urls)
   {
     string text =await _loader.Get(url);
     if (string.IsNullOrEmpty(text)) continue;

     visited.Add(url);
     List meta=Parser.GetAHrefs(text).Distinct().ToList(); //отримання посилань з хтмл коду
     Parser.Normalize(Domain,url,ref meta);
     if (Exclude) //option to exclude query from url
       meta = meta.Select(u => u.Contains('?') ? u.Split('?')[0] : u).ToList();
     hrefs.AddRange(meta);
     hrefs = hrefs.Distinct().ToList();
    }
    new_urls = hrefs.Except(visited).ToList();  //виключення відвіданих посилань
  }
  while (new_urls.Count != 0);
...
HTML парсінг

Для HTML парсінгу використовується HtmlAgilityPack.

...
  public static IEnumerable GetAHrefs(string text)
  {
   HtmlDocument document = new HtmlDocument();
   document.LoadHtml(text);
   var tags=document.DocumentNode.SelectNodes(".//*");
   foreach(var tag in tags)
   {
     if (tag.Name == "a" )
     {
      string href = tag.GetAttributeValue("href", string.Empty);
      if (!string.IsNullOrEmpty(href))
        yield return href;
     }
   }
  }
...
Інтерфейс додатку

sitemapgenerator

 • Адреса головної сторінки потрібного сайту
 • Доменне ім’я сайту
 • Можливість додати необов’язкові дані до сайтмапу
 • Прибрати параметри заспиту з адреси
Share this Post

Leave a Comment